ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Regenerační centrum HARMONIE

regenerační centrum Bystřice pod Hostýnem

regenerační centrum HARMONIE

Regenerační centrum HARMONIE s novou ubytovací kapacitou se nachází na západním svahu překrásné části Hostýnských hor svažujících se do malebného městečka Bystřice pod Hostýnem. V těsné blízkosti nahoře na samém vrchu zvaném Hostýn asi 75O m nadmořské výšky, stojí stejnojmenná bazilika Hostýn, známá a hojně navštěvovaná také jako poutní místo.

Jak lze definovat zdraví:

Zdraví, to je stav bezpodmínečné pohody. To znamená, že žijeme teď a jsme takoví, jak situace vyžaduje. Spontánností, životem v přítomnosti, schopností brát druhé takové jací jsou, aniž by je soudil nebo po nich něco požadoval. Ty nejtěžší situace brát jako osobní obohacení. Proto nelze hovořit jen o somatickém zdraví, ale také, a to hlavně, o zdraví psychickém nebo duchovním.

Z této velmi stručné definice je zřejmé, že k dosažení zdraví nestačí polknout 3x denně určité množství tablet, ale že to vyžaduje změnit celkový "životní styl". životní styl je široký pojem a my v Harmonii jsme si vzali za cíl, že všem našim návštěvníkům zdravý životní styl budeme přibližovat, a to pokud možno v maximální míře individuálně. Naplnění tohoto cíle dosahujeme zejména těmito programy - bioenergetické optimalizování potravin, péče o tělo, stanovení druhu zátěží, nastolení celkové psychické i tělesné rovnováhy, stravování a stolování, vzdělávání, využití volného času při harmonizačním pobytu, omlazovací kapilárová terapie (metoda doktora Zalmanova) a dalším ... viz http://harmonie-regencentrum.cz

Informacemi o nových přístrojích z vesmírného výzkumu:

L.I.F.E. - vyvinut k tomu, aby zjistil a vyobrazil histologické a cytologické struktury orgánů. Přístroj přenáší údaje telemetricky do computeru ( žádné spojení s tělem) k nelineární analýze orgánů a pod. Je určen k umožnění jasnějšího vyhodnocení tělesného stavu. Ošetřuje se pomocí RIFE frekvencí. Výjimečné ucelení LIFE-SCIO systému pro detailní kontrolu orgánů před a po léčbě.

OBERON - byl vyvinut k tomu, aby zachytil změny v histologických nebo cytologických strukturách organismu. Přístroj přenáší data telemetricky do computru (žádné přímé propojení s tělem) k ne-lineární analýze orgánů. Je využíván pro umožnění jasného vyhodnocení stavu těla. Metoda probíhá na bázi RIFE frekvencí. Jedinečné ucelení XCI - SCIO systému pro detailní kontrolu orgánů před léčbou. Účel:

Přístroj umožňuje podstatné zkrácení doby pro jasné vyhodnocení stavu těla jako celého systému. Přístroj je určen k podchycení změn v orgánech, zakreslením histologických a cytologických struktur a umožňuje : " kvalitativní vyhodnocení stavu funkcí těla formou aktuální analýzy. " kontrolu efektivnosti a účinků, které jsou k ovlivnění těla použity. " hodnotí adaptivní schopnost těla " umožňuje analýzu dynamiky změn a stavu funkcí těla během léčby " odkrývá primární charakter zdroje, který způsobuje funkční poruchy " definuje charakter patologie pomocí expertního systému hodnotí hlavní variability homeostázy.

 

Přístroje pro regulaci
a diagnostiku
živého organismu

Biofyzická
regulační technika
budoucnosti

regenerační centrum HARMONIE

zastoupení pro Českou
a Slovenskou republiku
Regenerační centrum
HARMONIE
Bystřice pod Hostýnem

Harmonie Oberon L.I.F.E. Biregs