ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Regenerační centrum HARMONIE

regenerační centrum Bystřice pod Hostýnem

Dr. Med. Siegfried Riling

OBERON - NLS metoda z pohledu moderní kvantové fyziky

Aktuální přehled o nelineární systémové analýze

V přírodě neexistuje člověkem vyvinutá technologie, která by nebyla dlouho známá a využívaná. Dobrým příkladem je TCM. Moderní vědě nezbývá nic jiného, než tuto empirickou techniku a technologii vyhodnotit a prakticky využít. Naděje, že reanimace, výzkum a další vývoj starých konceptů může být důležitým podkladem pro přírodní vědu, od materiálních rovin do rovin bytí, motivovalo mnoho vědců a výzkumníků, zapojit se aktivně do podpory kvantové fyziky.

Vždy paralelně k oficiálním vědě byly rozvíjeny alternativní myšlenky a koncepty, jako bio rezonance, radionické přístroje, NLS – metody. Problémy byl jejích výsledky publikovat. Z tohoto důvodu jsou tyto vynálezy a s nimi spojené zkušenosti často nedostatečně zdokumentovány, špatně přístupné a málo rozpracované. V mnoha případech to ztěžuje rychlý výzkum a zasloužené uznání. Toto postihuje i metodu NLS.

NLS – metoda

Spočívá na principech, které dnes jsou zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená vlastní tělové kompenzační reakce musí být přeorientovány. NLS – sytém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků.

Takové metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů, jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a výživoví vědci nezůstávají stranou.

Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS – technologie se podíleli vyznaní vědci teoreticky i experimentálně, stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.

Věda ( Planck a Einstein) pomocí kvantové fyziky prokázaly:

„ Existuje pouze jedna energie, která vše uvádí do kmitání „

Proto je všechno propojeno se vším přes duchovní pole, nazývané též vakuem, nulovým bodem, kvantovým prostorem, globálním informačním polem. Z tohoto duchovního pole neodvíjí jeho emoce, myšlenky, osobní realita.

Jakmile člověka napadají určité myšlenky, okamžitě se aktivují mozkové buňky. Buňky kmitají a vysílají elektromagnetické vlny. Každý s nás je tedy původcem těchto elektrických vln. Naše celá bytost je vystavena určitému kmitání. Kmitáme v rezonanci s celkovou energií, kterou potřebujeme k tomu, abychom realizovali naše touhy a denní realitu. Bohužel nemůžeme tyto procesy vnímat. K tomu využíváme speciální zařízení.

CO nám říká historie?

Max Planck zjistil kolem roku 1900, že elektromagnetické záření vyzařuje pouze v „balíčcích“ určité velikosti a pouze pak může být absorbováno. Tyto nazval kvanty (tedy světlo jako elektromagnetické vlny a současně jako částice hmota).

Albert Einstein se pokoušel tuto myšlenku přenést na světlený elektrický efekt. Tak vznikla idea světelného kvantu, který později americký chemik Gilbert N.Lewis označil jako foton. V roce 1975 pracovala skupina německých vědců, pod vedením prof. Fritéze Alberta Poppa na hypotéze, že se u informačních nosičů v meridiánovém systému jedná o fotony.

graf překrývání vln Oberon
1 2 3
  1. Oberon systém ukazuje pozitivní a negativní změny v látkové výměně a umožňuje kausální léčbu.
  2. Překrýváním vln s maximálně rozvinutými amplitudami u různých biologických objektů (orgány, buňky ..) vznikají bio aktivní zóny / měřící body / akupunkturní body.
  3. Oberon systém je na evropském trhu nejvíce přizpůsobený přístroj zdravotnického systému tohoto druhu, který podle MGP třídy byl připuštěn a je od roku 2004 je vyráběn v Hamburku.

 Současně, nezávisle na tom, vyvinuli ruští vědci NLS – testovací systém (Miranda), který mohl testovat stav libovolných orgánových systémů.

Jeden z prvních kvantový – mechanický objasňovacích pokusů provedl Th. Van Hoven, se svou kvant- chaos – teorií v roce 1980. Tato byla pak dále rozvinuta prof. Svatoslavem Nesterovem. Podle S. P. Nesterova neprobíhají meridiány pouze po povrchu těla, ale rozprostírají se uvnitř na povrchu každého jednotlivého orgánu. Na základě tohoto objevu pracovali ruští vědci V. Nesterov a J.But v Omsku uprostřed 80 let s jemnými elektrodami na meridiánech a akupunkturních bodech a získali přitom velmi dobrých léčebných výsledků.

Krátce na to, objevil americký vědec B. Kim, že ukončení meridianů dosahuje do buněčného jádra. Nyní vyvstala otázka:

Jak můžeme oslovit akupunturní body v buněčném jádru?

A stalo se to možným po objevu triger – senzoru profesorem, S. P. Nesterovem. Bylo možno podchytit bez kontaktu vlastní kmitání těla, digitalizovat je a převést dále do PC. Z tohoto výzkumu vznikla později myšlenka, vyvinout diagnostický a terapeutický přístroj. Vznik početných diagnostických a terapeutických přístrojů ( Metatron, Oberon, Aurum) vzniklo díky tomuto a mnoha jiným vynálezům.

Teprve pak, až tyto revoluční výzkumy spojili s Global Scaling a strukturou časové vlny, a pronikly do veřejnosti bylo jasné, jak přesně tyto systémy fungují a jak je možné je cíleně a efektivně využít. Teprve pak bylo srozumitelné, jak můžeme podchytit přes časovou vlnu globální informační pole (duchovní pole).

Otec kvantové fyziky a nositel Nobelovy ceny Nils Bohr a Erwin Schrondiger byli přesvědčeni o tom, že kvantové procesy představují rozhraní mezi vědomím a hmotou. Spektrum protonových rezonancí obsahuje komponenty, které vznikají synchronně také po velkých vyprázdněních. K tomuto výsledku přišli také vědci z Lomonosovovy univerzity v Moskvě a Puškina Scientofic Center Ruské akademie věd, pod vedením fyzika Simona E. Shnolla.

Fyzikální „vakuum“, jako globální přenosné medium, není ve skutečnosti zcela bez hmoty. Nejlépe si je představíme jako volný prvek naplněný nejmenšími částicemi, tak zvanou volnou elementární hmotou. Tyto odpovídají „ odpočívajícím“ fotonům a jsou též nazývány gravitony. Volné gravitony vytváří tzv, gravitační éter. Chovají s jako částice ideálního plynu.. Všechny přírodní systémy se v průběhu evoluce přizpůsobily gravitační – vlně. „Kmitají“ s ní.

Toto potvrdili vývojáři NLS – diagnostického systému svou činností.

jednoduše bez rizika triger senzor Oberon
1 2 3
  1. Jednoduše v jednom procesu, efektivně, bez rizika, bezbolestně, ne invazivně.
  2. Pomocí triger. senzoru můžeme oslovit akupunkturní body v buněčném jádru. Triger senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se příjemcem frekvence či rezonance.
  3. Pomocí systému Oberon může terapeut na jednom místě sagitálního průřezu cíleně působit na orgán, dále na libovolný bod v hloubce jako u mikroskopu

Dr. Med. Siegrfried Rilling

Dr. Med. Siegrfried Rilling

 

V roce 1945 přestoupil k homeopatii a od roku 1950 byl odborným lékařem pro radiologii a záření. Tato kombinace se mu pak osvědčila při pozdějších léčbách nádorů. Zasloužil se o měření v medicíně (Biotonometr) a o této práci toho mnoho zveřejnil.

 

 

 

Kontakt:

Seitenlachallee 70 D _72072 Tubingen

Tel: 07071/ 763631, Fax: 07071-763632

rilling@biofotometer.de

 

Přístroje pro regulaci
a diagnostiku
živého organismu

Biofyzická
regulační technika
budoucnosti

zastoupení pro Českou
a Slovenskou republiku
Regenerační centrum
HARMONIE
Bystřice pod Hostýnem

Harmonie Oberon L.I.F.E. Biregs